Կարո՞ղ է 2 կետի միջև եղած հավանական տարբերությունը բացասական լինել:


պատասխանել 1:

Պոտենցիալին անհրաժեշտ է հղում, և այն կետը, որի ներուժն է որոշում կայացնելու, կարող է լինել հղման մակարդակից ցածր կամ վեր: Երկու կետերի միջև նման պոտենցիալ տարբերությունը կախված է առաջին կետից, որից կատարվում է չափումը:

Եթե ​​A կետից B կետ կետի հավանական տարբերությունը 10 V է, ապա այն դառնում է բացասական -10 V- ում, երբ չափվում է B կետից A կետում: