Ինչպե՞ս կարող եք նկարագրել պարտքի և կապիտալի դիմաց կապիտալից և սեփական կապիտալից տարբերությունը:


պատասխանել 1:

Այս համատեքստում կապիտալը սահմանվում է որպես պարտք գումարած սեփական կապիտալ: Կապիտալի նկատմամբ պարտքը համապատասխանում է պարտքին / (պարտքը + սեփական կապիտալ) = 1 / [1 + 1 / (պարտքը բաժնեմասին)]]:

Գործնականում ճշգրիտ թվաբանական հարաբերությունը կարող է չկիրառվել, քանի որ թվերը հաշվարկելու համար օգտագործվում են տարբեր սահմանումներ:

Կապիտալը նաև ֆինանսական հաստատությունների համար ունի այլ սահմանում: