Ո՞րն է մասնիկի ֆիզիկայի տարբերությունը էլեկտրոնի դաշտի և էլեկտրամագնիսական դաշտի միջև: Արդյո՞ք էլեկտրամագնիսական դաշտը նույնը կլիներ, որքան «ֆոտոն» դաշտը: Եթե ​​այո, ապա ինչպե՞ս են փոխազդում երկուսը:


պատասխանել 1:

Մասնիկների ֆիզիկայում, որոնք այսօր հայտնի են որպես քվանտային դաշտի տեսություն, մասնիկները իրենց համապատասխան ոլորտների քանակն են: Էլեկտրոնները էլեկտրոնների դաշտի տեղայնացված հուզումներ կամ քվանտա են: Ֆոտոնները էլեկտրամագնիսական դաշտի քվանտան են: Քվանտային դաշտի տեսության ճյուղը, որը նկարագրում է այս երկու ոլորտների փոխազդեցությունները իրենց դաշտային քվանտայի միջոցով, կոչվում է քվանտային էլեկտրոդինամիկա: