Ի՞նչ տարբերություն կա օրինականացման, ապաքրեականացման և քրեականացման միջև կարգավորման առումով:


պատասխանել 1:

Քրեականացումը նշանակում է, որ գործողությունը ենթակա է քրեական պատժամիջոցների (տուգանք կամ ազատազրկում): Հետևաբար ապաքրեականացումը նշանակում է քրեական պատժամիջոցների վերացում, որոնք նախկինում կիրառվում էին, չնայած քաղաքացիական պատժամիջոցները կամ սահմանափակումները դեռ կարող են կիրառվել: Իրավականացումը նշանակում է, որ գործունեությունը կարող է իրականացվել օրինականորեն, չնայած այն դեռ կարող է ենթակա լինել լիցենզիայի կամ այլ կանոնակարգի: