Կա՞ արդյոք փոխքաղաքապետի և փոխքաղաքապետի միջև տարբերություն, քան վերնագրի տարբերությունը:


պատասխանել 1:

Վերնագրերն ու պարտականությունները բխում էին ցանկացած օրենքից (պետությունից կամ քաղաքից), որը ստեղծեց համապատասխան համայնքը, ուստի այդ երկրում ընդհանրապես չկա հետևողականություն: Այնուամենայնիվ, ես կսպասեի միայն այն ձայնը, որ Խորհրդարանի անդամը այն մի քանի պաշտոնատար անձանցից է, որոնք միայն քաղաքապետին են զեկուցում և ունեն որոշակի պարտականություններ, ինչպիսիք են հանրային անվտանգությունը: Թափուր տեղի ունենալու դեպքում փոխքաղաքապետը կարող է լինել նաև քաղաքապետի նշանակած իրավահաջորդը: Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ-ում տիտղոսի նման ձև գոյություն չունի: