Կա՞ տարբերություն «միջին կինետիկ էներգիայի» և «մոլեկուլի միջին կինետիկ էներգիայի» միջև:


պատասխանել 1:

Երբ օբյեկտը չի շարժվում, նրա ընդհանուր կինետիկ էներգիան 0 է, բայց դրա մասնիկները անընդհատ փոխում են իրենց կինետիկ էներգիան, քանի որ էլեկտրամագնիսական ուժի պատճառով նրանք այլ մասնիկներով ձեռք են բերում և կորցնում պոտենցիալ էներգիան այլ մասնիկներով:

Որոշակի ժամանակահատվածում միջին կինետիկ էներգիան կարող է լինել այլ բան: Բայց դա ավելի ու ավելի հետևողական կդառնա ժամանակի շատ մեծ միավորների համար: