Կա՞ տարբերություն գնանկման և բացասական գնաճի միջև:


պատասխանել 1:

Դրամական համատեքստում «դեֆլյացիա» և «բացասական գնաճ» տերմինները նշանակում են նույնը. գների անկում: Ավելի լայն տնտեսական իմաստով, «դեֆլյացիա» բառը հաճախ օգտագործվում է կոպիտ կերպով նկարագրելու համար համախառն գործունեության (ՀՆԱ) դանդաղեցումը կամ նեղացումը, ինչը, որպես կանոն, կապված կլիներ գնաճի տեմպի անկման հետ: