Կա՞ տարբերություն զտված ջրի և ծայրահեղ թորված ջրի միջև:


պատասխանել 1:

Այո Թորած ջուրը 100% մաքուր ջուր է: Այն վերածվել է գոլորշու, այնուհետև խտացվել է այնպես, որ ջուրն ավելի բարձր եռացող կետով հանվի ամեն ինչ:

Մաքրված ջուրը մաքուր ջուր չէ: Աղտոտող նյութերից մի քանիսը հեռացվել են, ոչ բոլորը: Դա կախված է նրանից, թե որ «մաքրված կարգը» օգտագործվել է `որոշելու, թե որքան մաքուր է ջուրը:

Քանի որ ջրի ծորակը և շշալցված ջուրը պարունակում են շատ քիմիական նյութեր (ներառյալ ավելացված քլորը և ֆտորումը) և աղտոտող նյութեր, ինչպիսիք են պլաստմասսաները և թունաքիմիկատները: Դա հանգեցրեց շուկայում ջրի մաքրման շատ տարբեր եղանակների:

Նրանք ունեն ջրի զտիչներ և հակադարձ osmosis ՝ մի քանիսը անվանելու համար: