Կա՞ն տարբերություն հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների և էլեկտրոնիկայի և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների միջև: Թե՞ դա նույնն է:


պատասխանել 1:

ECE (էլեկտրոնիկայի և կապի ճարտարագիտություն) նշանակում է աշխատել միկրոպրոցեսորների, միկրոկառավարիչների, աուդիովիզուալ սարքերի, արբանյակների, նավի նավարկության և անլար ցանցերի հետ

ETM (էլեկտրոնիկայի և հեռահաղորդակցման ճարտարագիտություն) նշանակում է աշխատել անալոգային, թվային բջջային, արբանյակային հաղորդակցության, ալեհավաքի և ալիքի տարածման, ինչպես նաև տվյալների հաղորդակցության հետ

Ուսումնական պլանը և դասընթացի կառուցվածքը նույնն են թե 'մինչև 5-րդ կիսամյակի: Այնուհետև ETM- ում ավելի շատ հեռահաղորդակցական առարկաներ կստանաք