Կա՞ տարբերություն դատարանի և արբիտրաժային տրիբունալի միջև:


պատասխանել 1:

Դատարանը սովորաբար կանոնադրության արարած է: Կենտրոնական վարչական տրիբունալի, երկաթուղու պահանջների տրիբունալի, եկամտահարկի հարկի և այլնի պես, Արբիտրաժային տրիբունալը կանոնադրական դատարան չէ, բայց ստեղծվում է կողմերի համաձայնությամբ: Արբիտրաժային հանձնաժողովը սովորաբար բաղկացած է մեկից ավելի արբիտրներից: Եթե ​​կողմերի միջև վեճը որոշելու համար ընտրվում է միայն մեկ արբիտր, ապա նրան անվանում են միակ դատավոր: Եթե ​​մեկից ավելին, այն կոչվում է արբիտրաժային տրիբունալ: