Երկու թվերի տարբերությունը 56-ն է, մյուսը `չորս անգամ: Որո՞նք են թվերը:


պատասխանել 1:

74 2/3, 18 2/3

Թող x և y = 2 թվերը

ՏԵՂԱԿԱՆ

xy = 56

Հաշվարկներ

x = 4y *** համարներից մեկը 4 անգամ մյուսն է

4y-y = 56

3y = 56

3y / 3 = 56/3

յ =

18 2/3

Եվ եթե y = 18 2/3, ապա

x =

4 (18 2/3) = 74 2/3

Ապացույց.

Ենթադրելով y = 18 2/3 և x = 74 2/3, ապա հավասարումը

(1) 74 2 / 3-18 2/3 = 56

ապացուցում է, որ x = 74 2/3 և y = 18 2/3 վերը նշված արտահայտության լուծում է:

Չ