Որո՞նք են նորմատիվային և նկարագրական էթիկայի միջև տարբերությունը շփոթելու հետևանքները:


պատասխանել 1:

Նորմատիվային (ինչ էթիկայի պետք է լինի) և նկարագրական (ի՞նչ էթիկա է) տարբերությունը շփոթելու հետևանքները. Դժվար է հասկանալ ՝ ձեզ էթիկայի իրավունք են սովորեցնում, թե ձեր էթիկային հետևում են: Կարծում եմ, որ նույնքան կարևոր է հասկանալ բարոյական ընտրության միջև եղած տարբերությունը մեկ այլ (բարոյական) չափանիշի առումով, կամ եթե բարոյական ընտրությունը բխում է առաքինության վերաբերմունքից (Արիստոտել):