Ո՞րն է օպտիկական խտության և կլանման հիմնական տարբերությունը:


պատասխանել 1:

Կլանումը մի միջոց է, թե որքան էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը (լույս) կլանված է մոլեկուլով: Դա կախված է մոլեկուլում delocalized π էլեկտրոնների առկայությունից:

Օպտիկական խտությունը միջոց է այն բանի, թե որքան լույս է ցրվում նյութի միջոցով: Օպտիկական խտությունը պայմանավորված է ավելի մեծ մոլեկուլների (կամ մանրէների պատճառով), քանի որ դրանք ավելի մեծ չափի պատճառով ցրում են ավելի շատ լույս):