Ո՞րն է տարբերությունը 0 ^ 0 և 0 ^ 1 միջև:


պատասխանել 1:

0⁰ = 1 և 0¹ = 0. Պատահականորեն, այս ուժային զույգի արդյունքը 1-ական մթնոլորտ է:

Որոշ այլ պատասխաններ տալիս են 0⁰ անորոշ ժամանակով, ինչը անթերի է այս հարցի համար: Անսահմանությունը կապված է սահմանների պահվածքի հետ: Հարցին տրված ձևի հետ կապված `ցանկությունն, որն ունի 0⁰ արժեքը, ինքնին սահմանափակող պահվածք չէ: Մի կետին մոտենալու գործառույթի սահմանի առկայությունը և կետում սահմանված արժեքի առկայությունը անկախ հասկացություններ են: Նման սահմանը անորոշ է, բայց ոչ արտահայտման արժեքը ինքնին: Զրոյական գործողության սկզբունքը մեզ ասում է, որ յուրաքանչյուր բազայի զրոյական ուժը բազմապատկիչ ինքնությունն է 1 - բացառություններ չեն: