Ի՞նչ տարբերություն կա 1 գ (գրամ) մոլեկուլի և 1 նԱ (Avogadro համարը) մոլեկուլների միջև:


պատասխանել 1:

Ինչ-որ բան 1 գ նմուշի զանգվածն է: Այն պարունակում է մոլեկուլների որոշակի քանակ, ինչը կախված է մեկ մոլեկուլի զանգվածից: 1 գրամ լույս, փոքր մոլեկուլները պարունակում են ավելի մեծ թվով մոլեկուլներ 1 գ ավելի մեծ, ավելի ծանր մոլեկուլները պարունակում են ավելի փոքր թվով մոլեկուլներ:

1 nA- ն մի շարք մասնիկներ է, պարզապես մի թիվ, որը ոչ մի դեպքում չի նկարագրում նմուշի մեկ այլ հատկություն, որի արժեքը 6,022 x 10e23 է: