Ո՞րն է տարբերությունը կոնդենսատորի և ինդուկտորի միջև միացման վերլուծության մեջ:


պատասխանել 1:

Կոնդենսատորի հոսանքը հավասար է հզորության, որը բազմապատկվում է դրա շուրջ լարման փոփոխության արագությամբ: (I = C * dv / dt): Այն պահում է էներգիան որպես լիցքավորում ջերմամեկուսիչով առանձնացված հաղորդիչ մակերևույթների վրա:

Ինդուկտորի լարումը հավասար է ինդուկտացիայի բազմապատկմանը `դրա միջոցով հոսանքի փոփոխության արագությամբ: (V = Ldi / dt): Այն էներգիան պահպանում է մագնիսական դաշտում:

Այս երկու հավասարումները վերջնական արդյունքն են, և դուք կարող եք դրանք օգտագործել ՝ մի պտույտի համար դիֆերենցիալ հավասարումներ հաստատելու համար: