Ո՞րն է տարբերությունը շարունակական գործառույթի և շարունակական ազդանշանի միջև:


պատասխանել 1:

Բացի Անդրասի ասածից, ազդանշանները (քանի որ տերմինը օգտագործվում է ազդանշանների մշակման մեջ) կարող են լինել իրական կամ բարդ: Կարելի է ասել, որ բարդ ազդանշանները միայն մաթեմատիկական սարքեր են, որոնք օգտագործվում են փուլային բուժմանն օժանդակելու համար, բայց դրանք հզոր սարքեր են, ինչպիսիք են բարդ Ֆյուրերիի տրանսֆորմացիաներում օգտագործվողները: Բացի այդ, ազդանշանները գրեթե միշտ ժամանակի ֆունկցիաներ են, և երբեմն տարածքի որոշակի գործառույթներ կարելի է անվանել ազդանշաններ, կամ դրանք կարող են գրվել որպես փոփոխականության գործառույթներ, որոնք գծային գործառույթներ են (օր. ՝ f (t) = at + b) Ժամանակը կամ տարածքը: Եվ, ինչպես ասաց Անդրասը, ազդանշանները գործառույթների հատուկ դեպքեր են: