Ո՞րն է տարբերությունը դինամիկ համակարգի և պատճառահետևանքային համակարգի միջև:


պատասխանել 1:

Սրանք երկու բոլորովին այլ բան են: Դրանք բնութագրելու լավագույն միջոցը մաթեմատիկորեն է:

Դինամիկ համակարգն ունի մաթեմատիկական մոդել, որը բնութագրվում է դիֆերենցիալ հավասարումով, եթե այն անընդհատ ժամանակային համակարգ է (օր. ՝ տատանվող ճոճանակ), կամ տարբերության հավասարության միջոցով, եթե դա դիսկրետային ժամանակային համակարգ է (օրինակ. թվային ֆիլտր, որը սովորաբար իրականացվում է ա) համակարգչի կամ ինչ-որ թվային պրոցեսորի կողմից):

Դինամիկ համակարգերն ունեն «կարգավիճակ», որը կարող է բացարձակապես սահմանվել որպես ներքին փոփոխականների հավաքածու, որոնք ապահովում են համակարգի կարգավիճակի ամբողջական նկարագրությունը բոլոր ժամանակներում:

Մի քանի օրինակ, որտեղ

y()y()

համակարգի ելքն է, և

u(t)u(t)

համակարգի ներդրումն է.

dy(t)dt+ay(t)=u(t)\frac{dy(t)}{dt}+a y(t)=u(t)\qquad

(շարունակական դինամիկ 1-ին կարգ)

y[n+1]+by[n]=u[n]y[n+1]+b y[n]=u[n]\qquad

(դիսկրետ ժամանակի դինամիկ 1-ին կարգ)

y(t)=Ku(t)y(t)=K u(t)\qquad

(շարունակական ստատիկ կամ զրոյական կարգ. առանց դիֆերենցիալ հավասարման)

Պատճառական համակարգում ելքը չի նախատեսում մուտքագրում, կամ այլ կերպ ասած, ելքը կախված է միայն ընթացիկ կամ անցյալ մուտքերից, այլ ոչ թե ապագա մուտքերից: Օրինակներ (դիսկրետ համակարգերը ավելի հեշտ է ճանաչել ...):

y[n+1]+by[n]=u[n+5]y[n+1]+b y[n]=u[n+5]\qquad

(

u[n+5]u[n+5]

ապագա է, ներկան ժամանակն է

n+1n+1

, Այնպես որ ոչ պատճառական)

y[n+1]+by[n]=u[n5]y[n+1]+b y[n]=u[n-5]\qquad

(պատճառական, այնտեղ)

y[n]y[n]

և

u[n5]u[n-5]

ավարտվել են)

Ամփոփելով, կարելի է ասել, որ «դինամիկան» կապ ունի այն բանի հետ, որ համակարգի մոդելը պարունակում է ածանցյալներ կամ փոփոխականների տարբերություններ և ունի «պետություն», մինչդեռ «պատճառահետևանքային» կապը համակարգի մոդելի օգտագործման կամ չօգտագործման, ապագա մուտքերի հետ կապված է, եթե դա օգտագործված, այն պատճառական չէ և չի կարող իրականացվել իրական ժամանակի խիստ ռեժիմով:

HTH