Ո՞րն է տարբերությունը խաչմերուկի, ավարտի կետի և կենտրոնական գրասենյակի միջև:


պատասխանել 1:

Ըստ Երկաթուղիների կոնվենցիաների

Խաչմերուկ - կայան, որտեղ հանդիպում են առնվազն երկու տարբեր տող:

Վերջ կայան - Մի կայանի վերջում մի գծի, որի հետևում գծ չկա:

Կենտրոնական - կայան, որից առնվազն 4 տող տարբեր ճանապարհներով երթևեկում է:

Խաչմերուկը պետք է լինի կենտրոնական:

Բայց ոչ բոլոր հանգույցները կարող են լինել առանցքային: