Ո՞րն է տարբերությունը ուսման նպատակի և իրավասության միջև:


պատասխանել 1:

Իր ամենապարզ ձևով իրավասությունը սահմանվում է որպես վերաբերմունքի, հմտությունների և գիտելիքների քանակ: Մյուս կողմից, ուսումնառության նպատակը, ըստ էության, հատուկ հայտարարություն է (գրավոր կամ բանավոր), որը նկարագրում է «այն, ինչ սովորողը սովորում էր (չի / չի անում)»:

Ինչպես տեսնում եք, վերապատրաստման ծրագիր (որը կարող է ունենալ բազմաթիվ բաղադրիչներ) կարող է նպատակ ունենալ օգնել սովորողին ձեռք բերել հմտություն: Սույն ծրագրի ուսումնական նպատակները կլինեն հայտարարություններ ՝ սահմաններ ստեղծելու համար, ինչը կսովորեցվի / հետազոտվի / քննարկվի: