Ո՞րն է տարբերությունը մակրոօրգանիզմի և միկրոօրգանիզմի միջև:


պատասխանել 1:

Շատ պարզ հարց .. մակրոը նշանակում է «մեծ», և մակրոօրգանիզմներն այն օրգանիզմներն են, որոնք մենք կարող ենք տեսնել մերկ աչքերով ՝ ինչպես խխունջներով և սալիկներով գետնին, մյուս կողմից ՝ միկրո «փոքր» նշանակում է այն օրգանիզմներ, որոնք մերկ աչքով չենք կարող տեսնել: մենք օգտագործում ենք նաև մանրադիտակ, օրինակ ՝ մանրէային սնկեր և այլն միկրոօրգանիզմներ են