Ո՞րն է տարբերությունը կորիզի և կորիզի միջև:


պատասխանել 1:

Միջուկը բաղկացած է պրոտոններից և նեյտրոններից: Պրոտոններն ու նեյտրոնները, որոնք կորիզի մաս են կազմում, կոչվում են կորիզներ:

Այսպիսով, պրոտոնը կամ նեյտրոնը միջուկ է, և այդ պրոտոնների և միջուկների համադրությունը կորիզ է:

Ասես միջուկը կորիզի միավոր է: Քանի որ բջիջը մեր մարմնի միավորում է, միջուկը նույնպես կորիզի միավոր է: