Ո՞րն է տարբերությունը հիմնական և հիմնական նյութի միջև:


պատասխանել 1:

Ատոմային նյութ. Դա կորիզում նշանակություն չունի, այլ հիպոթետիկ նյութ, որը բաղկացած է մեծ քանակությամբ պրոտոններից և նեյտրոններից, որոնք միայն միասին աշխատում են միջուկային և ոչ Կուլոմբի ուժերով:

Մասնիկների ծավալն ու քանակը անսահման են, բայց հարաբերությունները վերջավոր են: Միջուկային նյութը փոխազդող միջուկների (պրոտոններ և նեյտրոններ) իդեալականացված համակարգ է, որն առկա է մի քանի փուլով:

Մինչդեռ կորիզը ատոմի դրական լիցքավորված կենտրոնական կորիզն է, որը բաղկացած է պրոտոններից և նեյտրոններից և պարունակում է նրա ամբողջ զանգվածը գրեթե: