Ո՞րն է տարբերությունը միակողմանի վեկտորի և վեկտորի միջև:


պատասխանել 1:

Inlinearalgebra,thedimensionofavectorishowlongitis.Anndimensionalvectorhas[math]n[/math]elementsinit.Soaonedimensionalvectorisjustascalar.Similarly,amatrixwouldhave[math]m×n[/math]elementsinit,sowewouldcallit[math]m×n[/math]dimensional.In linear algebra, the “dimension” of a vector is how long it is. An n-dimensional vector has [math]n[/math] elements in it. So a “one-dimensional vector” is just a scalar. Similarly, a matrix would have [math]m \times n[/math] elements in it, so we would call it “[math]m \times n[/math]-dimensional”.

Կարծում եմ, որ դուք ուզում եք ասել «կարգը» (տենոզերից) «չափի» փոխարեն (վեկտորներից): Թենատորները վեկտորների և մատրիցաների ընդհանրացումն են: Վեկտորները 1-ին կարգի տենորներն են, իսկ մատրիցները `2-րդ կարգի տենսորներ: Եթե ​​վեկտորները նման են «տողերի», իսկ մատրիցաները նման են «հրապարակներին», կարգի 3-ի տենզերը նման կլինեն «խորանարդի»: