Ո՞րն է տարբերությունը «Նա սխալ էր» և «Նա սխալ էր» միջև:


պատասխանել 1:

Նա սխալ էր, հայտարարություն է ՝ անցյալի լարվածության պարզ անկատարության մասին, որն այլևս չի ասում, թե երբ:

Նա սխալ էր, կատարյալ անցյալում կատարված հայտարարություն է, որը ասում է, որ ինքը սխալվել է որոշ ժամանակ առաջ, և, հետևաբար, նման հայտարարությունը չի բացառում, որ նա կարող է հենց հիմա լինել, կամ կարող էր ճիշտ լինել ավելի ուշ: