Ո՞րն է տարբերությունը հեգեմոնիայի և մենաշնորհի միջև:


պատասխանել 1:

Մենաշնորհը այն բիզնես հնարավորությունն է, որը մարդը կամ խումբը վայելում է այնպիսի ապրանքի, ծառայության կամ հետախուզության միջոցով, որը հեշտությամբ հասանելի չէ ուրիշներին: Հաճախ մարդիկ ստիպված են վճարել ավելի շատ (կամ ավելին հաշվի առնել), քանի որ այլընտրանքային տարբերակներ չկան:

Մյուս կողմից, հեգեմոնիան մի տեսակ գերակայություն է, որը պետությունը կամ մարդկանց մի խումբ (կարող են լինել նաև քաղաքական գործիչներ) բռնությամբ կամ իմպերիալիզմով վարժություններ են անում ընդդեմ ընդհանուր ժողովրդի բնականոն ընդունման: Հեգեմոնիան կարող է անկարգություններ առաջացնել հասարակության մեջ, ինչը կարող է հեղափոխության հանգեցնել, եթե այն դառնա անտանելի: