Ո՞րն է տարբերությունը «այստեղ մենք գնում ենք» և «այնտեղ մենք գնում ենք» միջև:


պատասխանել 1:

Կփորձեմ, չնայած դա ոչ մի դեպքում միանշանակ բացատրություն չէ, պարզապես իմ սեփական վերաբերմունքը: «Այստեղ մենք գնում ենք» կարելի էր սպասել որպես նախապայման այն բանի համար, որն անխուսափելի է, մինչդեռ «Այնտեղ մենք գնում ենք» -ը կարող էր արտասանվել ի պատասխան նախապես կանխատեսված և կատարվածի: Շատ նուրբ տարբերություն - ինչպես ասացի, իմ կարծիքը միայն այս հարցի վերաբերյալ: