Ո՞րն է տարբերությունը «ցանկացած ուսանողից բարձր» և «ցանկացած այլ ուսանողից բարձր»:


պատասխանել 1:

Տարբերությունն այն է, որ դու ճիշտ ես, և դու չես, բայց երկուսն էլ մի փոքր ճիշտ են հնչում:

Անգլերենն ունի մի շարք կոտրված և անորոշ կանոններ:

Առաջին նախադասությունը «ուսանող» բառը վերաբերվում էր որպես հոգնակի ՝ առանց «ս» ավելացնելու: Երկրորդը բազմապատկել է «ուսանող» բառը, երբ դա անհրաժեշտ չէ, քանի որ նախադասությունն ինքն արդեն ստեղծել է «բոլորի» հետ մի քանի բաների հղման բառը:

Ըստ էության երկուսն էլ նշանակում են նույնը, առաջինը տեխնիկապես ճիշտ է: Երկրորդը սխալ չի զգում:

Նման օրինակ, որը սխալ կլինի, կլինի.

«Ավելի մեծ, քան ցանկացած այլ ռնգեղջյուր»

«Ավելի մեծ, քան ցանկացած այլ ռնգեղջյուր»