Ո՞րն է տարբերությունը Հունգարիայի և Ավստրիայի միջև:


պատասխանել 1:

Երկուսի լեզուներն ակնհայտորեն տարբեր են: Ավստրիացիները խոսում են գերմաներեն, հունգարերեն հունգարերեն: Հունգարերենը գործնականում նմանություն չունի հնդեվրոպական որևէ լեզուների

Հունգարիան Արևելյան դաշինքի (կոմունիստական ​​պետություն) երկիր էր, մինչդեռ Ավստրիան սառը պատերազմի ժամանակ ուներ արևմտյան ոճով ժողովրդավարություն:


պատասխանել 2:

Մտքի ինչ-որ բան ունեք:

Ո՞րն է տարբերությունը Աֆղանստանի և Նևադայի միջև:

Նրանք առանձին ազգեր են (Ավստրիա և Հունգարիա, ոչ թե Նևադա), ունեն առանձին լեզուներ և մշակույթներ: Այն միայն թեթևակիորեն զարդարում է ընդհանուր պատմությունը: Մեկը ոգեշնչեց մյուսին, բայց կան անհամար տարբերություններ: