Ո՞րն է տարբերությունը «ես ատում եմ քեզ» և «ես ատում եմ քեզ» միջև:


պատասխանել 1:

Երկրորդը պնդում է: Թույլ տվեք բացատրել:

Անգլերենում սովորաբար մենք դրական նախադասությունների մեջ չենք օգտագործում do (do / do / do) ձևերը: Դրանք վերապահված են բացասական և փոխադարձ ձևերով: Իդեալում, նախադասությունը պետք է լինի. Ես ատում եմ ձեզ:

Բայց երբեմն պնդել այն բայերը (սովորաբար հուզական պոռթկումները), որոնք մենք օգտագործում ենք: Այն նախադասությունը, որը ես ատում եմ, հիմնականում նշանակում է, որ դուք շեշտում եք ձեր զգացմունքները կամ պնդում եք, որ զգացմունքները ճշմարիտ են: Դրական նախադասությունների «կատարման» ձևը սովորաբար տեղի է ունենում այն ​​ժամանակ, երբ ունկնդիրը համաձայն չէ: Օրինակ

Ա. Ես ատում եմ նրան:

Բ. Ոչ, դու չես:

Ես անում եմ (ատում եմ նրան)

Հուսով եմ, որ դա կօգնի: