Ո՞րն է տարբերությունը «Ժամանակի և ժամանակի» միջև: Ինչն է ճիշտ


պատասխանել 1:

«Ժամանակով» նշանակում է ժամանել տեղ կամ առաջադրանք կատարելը նախքան առաջադրանքի համար հատկացված ժամանակը:

«Ժամանակին» նշանակում է ժամանել մի տեղ կամ ճիշտ ժամանակին առաջադրանք կատարել:

Հետևաբար ակնհայտ է, որ մենք կարող ենք հաջողակ լինել միայն այն դեպքում, եթե փորձենք կատարել առաջադրանք «ժամանակին», գոնե «ժամանակին»:

Եկեք տեղյակ լինենք այս կենտրոնական փաստի մասին և համապատասխանաբար կազմակերպենք մեր ժամանակի կառավարումը: