Ի՞նչ տարբերություն կա ինքնակառավարման և սոցիալականացման միջև:


պատասխանել 1:

Ինդոկրտացիայի երկու սահմանում կա.

(1) Ուսուցանել մասնավորապես հիմունքներ կամ հիմունքներ. Ուսուցանել

2) ներկայացնել նորմալ կուսակցական կամ աղանդավորական կարծիքը, տեսակետը կամ սկզբունքը, այն է ՝ անձին կամ խմբին սովորեցնել մի շարք համոզմունքներ ընդունել անճիշտ:

Առաջին ընդհանուր սահմանումը ներառում է սոցիալականացումը ՝ որպես ենթաբազմություն: Սոցիալիզացիայի հիմունքներն այն են, թե ինչպես եք ուղեկցվում ձեր որոշակի հասարակության մեջ: Ինդոկրտացիայի երկրորդ նեղ սահմանումը կարող է ներառել կամ չլինել սոցիալականացում. Այսինքն ՝ սոցիալականացումը կարելի է դասավանդել քննադատաբար կամ ոչ քննադատաբար: