Ո՞րն է տարբերությունը անսահմանության և 1% անսահմանության միջև:


պատասխանել 1:

Ո՞րն է տարբերությունը անսահմանության և 1% անսահմանության միջև:

Նախ, «անսահմանությունը» իրական թիվ չէ, ուստի անսահմանության 1% -ը անորոշ է:

Ենթադրենք ՝ կարծում եք (և ես կարող եմ միայն կռահել), որ անսահմանությունը հավաքածուի չափն է.

{1,2,3,4,5,6,}\{1, 2, 3, 4, 5, 6, \cdots\}

Ենթադրենք, դուք նկատի ունեք անսահմանության 1% -ը չափի չափը.

{100,200,300,400,500,600,}\{100, 200, 300, 400, 500, 600, \cdots\}

Այնուհետև նամակագրությունը

n100n n \longleftrightarrow 100n

երկու նախադասությունների միջև սահմանում է 1–1 նամակագրություն (այսինքն ՝ կենսագրություն), որպեսզի նրանք լինեն նույն չափը, այսինքն ՝ նույն կարդինալությունը: