Ո՞րն է տարբերությունը «խորաթափանցության» և «վերահսկողության» միջև:


պատասխանել 1:

«Վերստուգումը» առնվազն երկու իմաստ ունի: Նախ, դա կարող է նշանակել վերահսկողություն կամ հրահանգ: Գործատուն պատասխանատվություն է կրում իր աշխատակիցներին վերահսկելու համար: Վերստուգումը կարող է նաև նշանակել, որ պատասխանատվությունն այլևս չի կատարվում: «Գործատուների վերահսկողությունն էր չներկայացնել որոշակի դաշնային ձևեր, որոնք այն պետք է ներկայացներ»: «Տեսողությունը» ընկալում կամ հասկացողություն է: «Գործատուի հասկացողությունն էր հասկանալ, որ նրա ոչ բոլոր աշխատակիցներն ունեն նույն հմտությունները»: