Ի՞նչ տարբերություն կա ներքին հիշողության և RAM- ի միջև:


պատասխանել 1:

RAM- ը օգտագործվում է շատ արագ պահելու համար անհրաժեշտ տվյալներ պահելու համար, ինչպիսիք են տվյալները, որոնք պահանջում են գործարկման ծրագիր: Համակարգիչը անջատելիս այն կորցնում է իր բովանդակությունը:

Ներքին հիշողությունը համեմատաբար դանդաղ է և պահպանում է այն տվյալները, որոնք կամ ակտիվորեն չեն օգտագործվում, կամ որոնց անհրաժեշտ չէ արագ և հաճախակի մուտք գործել: Այն պահպանում է իր բովանդակությունը, եթե էլեկտրասնուցումն ընդհատվում է:

Երբեմն ներքին հիշողությունը կարող է օգտագործվել RAM- ի նման, երբ անհրաժեշտ է (սովորաբար, երբ չկա բավարար RAM): Այնուամենայնիվ, դա հանգեցնում է կատարման կտրուկ անկման, քանի որ այն դանդաղ է համեմատ RAM- ի հետ: