Ո՞րն է տարբերությունը գույքագրման և ակտիվների միջև:


պատասխանել 1:

Գույքագրումը ընկերության բացման և փակման գույքագրման տարբերությունն է: Այլ կերպ ասած, դա տարեվերջին չհանված գույքագրումն է: Այն ընթացիկ ակտիվների մի մասն է և ներկայացված է հաշվեկշռի ակտիվների կողմում:

Ակտիվները ներառում են պահուստներ ՝ ընթացիկ ակտիվների վերնագրով, ինչպես նաև բոլոր շոշափելի և ոչ նյութական ակտիվները:

Ակտիվներն ունեն երկու հիմնական ենթաօրենսդրություն.

1. Երկարաժամկետ ակտիվներ (ակտիվներ, որոնք ապահովում են առավելություններ ավելի երկար ժամանակահատվածի ընթացքում):

2. Ընթացիկ ակտիվներ (ակտիվներ, որոնք օգուտ են բերում մինչև ընթացիկ տարին):