Ո՞րն է տարբերությունը IPC- ի և EPC- ի միջև:


պատասխանել 1:

IPC- ի և EPC- ի հիմնական տարբերությունն է.

Հնդկական քրեական օրենսգիրքը (IPC) Հնդկաստանի պաշտոնական քրեական օրենսգիրքն է: Այն համապարփակ օրենսգիրք է, որը նախատեսվում է լուսաբանել քրեական իրավունքի բոլոր էական կողմերը: Կոդը մշակվել է 1860 թվականին ՝ հիմնվելով Հնդկաստանի առաջին իրավաբանական հանձնաժողովի առաջարկությունների վրա, որը ստեղծվել է 1834-ին ՝ 1833 թ. Կանոնադրության համաձայն, և որը վարել է լորդ Մակուլայը:

Engineeringարտարագիտությունը, գնումները և շինարարությունը (EPC) պայմանագրերի կնքման հատուկ ձև է, որն օգտագործվում է որոշ արդյունաբերություններում, որտեղ ԵՀԳ կապալառուն պատասխանատվություն է կրում բոլոր գործողությունների համար ՝ պլանավորման, գնումների, նախագծման, շահագործման և նախագծի հանձնելուց մինչև Վերջնական օգտագործող կամ սեփականատեր: