Ո՞րն է տարբերությունը «դա ընդունված է» և «այն ընդունվել է» միջև: Եթե ​​ինչ-որ մեկը ասում է ՝ «Ֆայլը ընդունված է» կամ «Ֆայլ է ընդունվել», ո՞րն է տարբերությունը: Ո՞ր նախադասությունն է պետք օգտագործել:


պատասխանել 1:

«Ֆայլը ընդունվում է» նշանակում է, որ դուք չեք խոսում որոշակի ժամանակ: Օրինակ. «Ֆայլը ընդունվում է միայն այն դեպքում, եթե այն PDF ձևաչափով է»: «Ֆայլը ընդունվել է» նշանակում է, որ մի ֆայլ ընդունվել է, և դա դեռևս արդիական է:

Նկատի ունեցեք, որ «Ընդունված է ...» -ը ավելի հաճախ օգտագործվում է ՝ «մարդիկ, ընդհանուր առմամբ, համաձայն են» կամ «մարդկանց մեծամասնությունը համաձայն է»: